Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร้องรำระบำมนุษย์ถ้ำวังโป่ง โดยนักศึกษานาฏศิลป์และการละคร pcru เขียนโดย admin_sit 11
เพลงเทียนเล่มน้อย ในพิธีไหว้ครู 2560 เขียนโดย admin_sit 9
เพลงบทสวดไหว้ครู และประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครู 2560 เขียนโดย admin_sit 13
สรุปข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2560 เขียนโดย admin_sit 10
บทกวี เมืองเพชรบูรณ์ โดย อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง งานศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin_sit 7
ขับร้องหมอลำในงานศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin_sit 10
แถลงข่าวโดย รักษาราชการแทนอธิการบดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin_sit 12
สรุปข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin_sit 11
สรุปข่าวภารกิจรักษาราชการแทนอธิการบดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin_sit 13
สรุปข่าวภารกิจรักษาราชการแทนอธิการบดี ประจำเดือน เมษายน 2560 เขียนโดย admin_sit 47
สรุปข่าวภารกิจรักษาราชการแทนอธิการบดี ประจำเดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย admin_sit 62
สรุปข่าวภาระกิจรักษาราชการแทนอธิการบดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin_sit 75
ข่าวประจำวันที่ 3 เมษายน 2560 อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เขียนโดย admin_sit 51
ข่าวประวันที่ 20 มีนาคม 2560 MUO กสท.และแพคกอน เขียนโดย admin_sit 57
ข่าวประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด เขียนโดย admin_sit 107
ข่าวประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559 ปัจฉิมนิเทศ และ อบรมสหกิจศึกษา เขียนโดย admin_sit 98
ข่าวสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 เขียนโดย admin_sit 77
อบรมการจดสิทธิบัตร เขียนโดย admin_sit 116
พิธีสวดพระอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เขียนโดย admin_sit 135
อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และโครงการสัมมนาชีวิตคิดบวก เขียนโดย admin_sit 144
สีสันแห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์ เขียนโดย admin_sit 158
งานมุทิตาจิตประจำปี เขียนโดย admin_sit 137
ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin_sit 139
พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย admin_sit 133
พิธีวิ่งอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เขียนโดย admin_sit 161
กิจกรรมบริจาคโลหิต เขียนโดย admin_sit 145
เพลงเทียนเล่มน้อย เขียนโดย admin_sit 156
กิจกรรมไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin_sit 165
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2559 เขียนโดย admin_sit 213
ข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน เขียนโดย admin_sit 172

ลงชื่อเข้าใช้