Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แถลงข่าวโดย รักษาราชการแทนอธิการบดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin_sit 3
สรุปข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย admin_sit 3
สรุปข่าวภารกิจรักษาราชการแทนอธิการบดี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย admin_sit 3
สรุปข่าวภารกิจรักษาราชการแทนอธิการบดี ประจำเดือน เมษายน 2560 เขียนโดย admin_sit 40
สรุปข่าวภารกิจรักษาราชการแทนอธิการบดี ประจำเดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย admin_sit 53
สรุปข่าวภาระกิจรักษาราชการแทนอธิการบดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin_sit 65
ข่าวประจำวันที่ 3 เมษายน 2560 อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เขียนโดย admin_sit 41
ข่าวประวันที่ 20 มีนาคม 2560 MUO กสท.และแพคกอน เขียนโดย admin_sit 49
ข่าวประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด เขียนโดย admin_sit 98
ข่าวประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559 ปัจฉิมนิเทศ และ อบรมสหกิจศึกษา เขียนโดย admin_sit 89
ข่าวสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 เขียนโดย admin_sit 61
อบรมการจดสิทธิบัตร เขียนโดย admin_sit 81
พิธีสวดพระอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เขียนโดย admin_sit 87
อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และโครงการสัมมนาชีวิตคิดบวก เขียนโดย admin_sit 79
สีสันแห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์ เขียนโดย admin_sit 94
งานมุทิตาจิตประจำปี เขียนโดย admin_sit 71
ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin_sit 75
พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย admin_sit 67
พิธีวิ่งอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เขียนโดย admin_sit 86
กิจกรรมบริจาคโลหิต เขียนโดย admin_sit 76
เพลงเทียนเล่มน้อย เขียนโดย admin_sit 84
กิจกรรมไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เขียนโดย admin_sit 91
ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2559 เขียนโดย admin_sit 129
ข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน เขียนโดย admin_sit 95
ข่าวประจำวันที่ 8 มีนาคม 2559 เขียนโดย admin_sit 97
ข่าวประจำวันที่ 4 มีนาคม 2559 เขียนโดย admin_sit 96
ข่าวประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย admin_sit 103
ข่าวประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย admin_sit 99
สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมกราคม 2559 เขียนโดย admin_sit 139
แสดงความยินดีกับบัณฑิต เขียนโดย admin_sit 133

ลงชื่อเข้าใช้